Сутри

Сутра Кеса

Величні шати пробудження
Без форми огортають світ
Одягаю вчення Будди
Для визволення всіх істот ⚫️

⚫️⚫️⚫️⚪️Сутра Серця Позамежної Мудрості ⚫️

Авалокітешвара бодгісаттва
Заглибившись в практику ⚫️позамежної мудрості
Осягає пустоту п’яти ⚫️сукупностей
І звільняється від страждання і неспокою
Шаріпутро, форма не без пустоти
Пустота не без форми
Форма то пустота
Пустота – форма
Теж з почуттями, оцінками, спонуками, свідомістю
Шаріпутро, всі речі порожні
Не з’являються і не зникають
Не брудні і не чисті
Не більшають і не меншають
Тому в пустоті немає форми, почуттів,
оцінок, спонук, свідомості
Ні очей, вух, носа, язика, тіла, розуму
Ні кольору, звуку, запаху, смаку, дотику чи думки
Від сфери зору і аж до сфери розуму

Нема невігластва ані тамування
невігластва і аж до старості і смерті
І так само немає тамування старості і смерті
Немає страждання, його причини, його
припинення ані шляху
⚫️Немає мудрості ані осягнення, бо нема
нічого до осягнення

Для бодгісаттви заглибленого в ⚫️позамежну мудрість
⚫️Розум не є перешкодою
А без перешкод немає страху
Відкинувши хибні погляди він віднаходить волю

Будди трьох світів
Поклавшись на ⚫️позамежну мудрість,
Досягають неперевершене досконале пробудження

Тому знай, що ⚫️позамежна мудрість
Це велика позасвітня мантра,
Велика сяюча мантра
Найвища мантра
Незрівнянна мантра
Оберіг від всіх бід
Правдива, несхибна

Тому співай мантру ⚫️позамежної мудрості
Співай мантру, що звучить:

Ґате ґате параґате парасамґате бодгі свага ⚫️

Чотири Обітниці
(співає ведучий)
Живі створіння незліченні – беруся їх визволити ⚫️

(співають всі разом)
Затьмарення безпросвітні – беруся їх освітити ⚫️
Вчення незбагненне – беруся його осягнути ⚫️
Шлях Будди несходимий – беруся втілити його ⚪️

Ранкове звернення

(співає ведучий)
З вдячністю за ваше милосердя та практику пробудження, підносимо Спільний спів Сутри серця позамежної мудрості вам,великі майстри: ⚪️

(лежати в поклоні, обличчям до землі склавши долоні в гасьо, співає ведучий)
Будді Шакьямуні, першому майстрові та опорі дорогоцінного Вчення,
Великому майстру Бодгідхармі, першому патріарху,
Великому майстру Доґену Дзенджі, засновнику школи,
Великому майстру Кейзану Джокіну
Та всім великим майстрам минулого
Великому майстру Шомонові Кодо,
Великому майстру Мокудо Тайсену,
Моєму любому майстру Сандо Кайсену🔔(піднятися)
Висловлюємо свою вдячність та молимося за щастя усіх,
Хто зібрався сьогодні в [назва доджо] для практики дзадзен ⚫️

Вечірнє звернення

(співає ведучий)
Підносимо дар цієї церемонії всім створінням
Хай ми разом втілимо дорогу Будди ⚫️

(співають всі разом)
Буддам трьох світів та десятьох напрямів ⚫️
Славним бодгісаттвам, патріархам ⚫️
Сутрі серця позамежної мудрості ⚫️

⚫️🔔⚫️🔔⚫️🔔⚫️🔔⚫️🔔⚫️🔔⚫️🔔⚫️🔔

Кант Їжі
(руки в гасьо, клакетки)

Нехай ця їжа наситить всіх істот
В небі і на землі
Вічна вдячність за цей дар
Хвала Будді Вайрочані

(руки в гасьо, клакетки)
Хай наситять ці чаші Всесвіт
Нектаре Богів,
Молимося, щоб вони вас втішили

HANNYA HARAMITA SHINGYO
KAN JI ZAI BO SATSU GYO JIN HANNYA HARAMITA JI – SHO KEN GO ON KAI KU – DO ISSAI KU YAKU – SHA RI SHI – SHIKI FU I KU – KU FU I SHIKI – SHIKI SOKU ZE KU – KU SOKU ZE SHIKI – JU SO GYO SHIKI – YAKU BU NYO ZE – SHA RI SHI- ZE SHO HO KU SO – FU SHO FU METSU – FU KU FU JO – FU SO FU GEN – ZE KO KU CHU – MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI.
MU GEN NI BI ZE SHIN I – MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO – MU KEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI – MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN – NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN – MU KU SHU METSU DO – MU CHI YAKU MU TOKU – I MU SHO TOKU KO BO DAI SAT TA – E HAN NYA HARAMI TA KO – SHIN MU KE GE MU KE GE KO – MU U KU FU – ON RI ISSAI TEN DO MU SO.
KU GYO NE HAN – SAN ZE SHO BUTSU – E HANNYA HARAMITA KO – TOKU A NOKUTA RA SAN MYAKU SAN BODAI KO CHI – HANNYA HARAMITA – ZE DAI JIN SHU – ZE DAI MYO SHU – ZE MU JO SHU – ZE MU TO DO SHU – NO JO ISSAI KU – SHIN JITSU FU – KO KO SETSU HAN NYA HARAMITA SHU – SOKU SETSU SHU WATSU.
GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA SO GYA TEI BO JI SO WA KA HAN NYA SHIN GYO.

Ранкова церемонія
Японською
Сутра Кеса
Після риби (кайджо) співати три рази, положив кеса (чи ракусу) на голову
ДАИ САИ ГЕДДА ПУ КУ
МУСО ХУКУДЕН Е
ХИБУ НЁРАИ КЁ
КОДО ШО ШУ ДЖО.
* (кінець дзадзен)

****
МАКА ХАННЯ ХАРАМІТА СИНГЬО

КАН ДЖИ ЗАИ БО САЦУ ГЁ ДЖИН * ХАННЯ ХАРАМИТА ДЖИ
– ШО КЕН ГО* ОН КАИ КУ – ДО ИССАИ КУ ЯКУ – ША РИ ШИ
– ШИКИ ФУ И КУ – КУ ФУ И ШИКИ – ШИКИ СОКУ ЗЕ КУ – КУ
СОКУ ЗЕ ШИКИ – ДЖУ СО ГЁ ШИКИ – ЯКУ БУ НЁ ЗЕ – ША РИ
ШИ – ЗЕ ШО ХО КУ СО – ФУ ШО ФУ МЕЦУ – ФУ КУ ФУ ДЖО
– ФУ СО ФУ ГЕН – ЗЕ КО КУ ЧУ – МУ ШИКИ МУ ДЖУ СО ГЁ ШИКИ.
МУ ГЕН НИ БИ ЗЕ ШИН И – МУ ШИКИ ШО КО МИ СОКУ ХО –
МУ КЕН КАИ НАИ ШИ МУ И ШИКИ КАИ – МУ МУ МЁ ЯКУ
МУ МУ МЁ ДЖИН – НАИ ШИ МУ РО ШИ ЯКУ МУ РО ШИ ДЖИН –
МУ КУ ШУ МЕЦУ ДО – МУ ЧИ ЯКУ МУ ТОКУ – И * МУ ШО
ТОКУ КО БО ДАИ САТ ТА – Э* ХАННЯ ХАРАМИ ТА КО – *
ШИН МУ КЕ ГЕ МУ КЕ ГЕ КО – МУ У КУ ФУ – ОН РИ ИССАИ ТЕН ДО МУ СО.
КУ ГЁ НЕ ХАН – САН ЗЕ ШО БУТСУ – Э * ХАННЯ ХАРАМИТА
КО – ТОКУ А НОКУТА РА САН МЯКУ САН БОДАИ КО ЧИ – *
ХАННЯ ХАРАМИТА – ЗЕ ДАИ ДЖИН ШУ – ЗЕ ДАИ МЁ ШУ – ЗЕ
МУ ДЖО ШУ – ЗЕ МУ ТО ДО ШУ – НО ДЖО ИССАИ КУ – ШИН
ДЖИЦУ ФУ – КО КО СЕЦУ * ХАННЯ ХАРАМИТА ШУ – СОКУ
СЕЦУ ШУ ВАЦУ.
ГЯ ТЕИ ГЯ ТЕИ ХА РА ГЯ ТЕИ ХАРА СО ГЯ ТЕИ БО ДЖИ СО ВА КА ХАННЯ ШИНГЁ *

Церемонія їжі
Японською

БУШО КАПИЛА
Долоні в гасьо:
БУШО КАПИЛА
ДЗЁДО МАКАДА
СЭППО ХАРАНА
НЮМЕЦУ КУЧИРА
НЁРАИ ОРЬЁКИ
ГАККОН ТОКУ ФУТЕН
ГАНГУ ИССАИ ШУ
ТОСАН РИНКУ ЯКУ
Зробити підношення.
Долоні в гасьо:

ШИНДЖИН ПАШИН БИРУ ШАНОФУ
ЭНМОН ХОШИН РУ ШАНОФУ
СЭНПАИ КАШИН ШАКЬЯМУНИ ФУ
ТОРАИ АСАН МИРУСОН ФУ
ДЖИХО САНШИ И ШИ ФУ
ДАИДЖИН МЁ ХОРЕНКАГИН
ДАИШИН МОНДЖУ СУРИБУСА
ДАЙАН ФЬЕН БУСА
ДАХИ КАНШИ ИН БУСА
ШИ СОН БУСА МОКОСА
МОКО ХОДЖА ХОРОМИ
(На слові “хакари”, швидко скласти долоні в гасьо, потім в кінхін, потім в дзадзен)
ХИТОЦУ НИ ВА КОНО ТАШО ВО ХАКАРИ
КА НО РАИ ШО ВО ХАКАРУ
ФУТАЦУ НИ ВА ОНОРЕГА ТОКУГЁ НО
ЗЭН КЭТТО ВО ХАКАТТЭ КУНИ ОЗУ
МИЦУ НИ ВА ШИН ВО ФУСЕГИ ТОГА ТОНТО ВО –
– ХАНАРЕРУ ВО ШУТТО СУ
ЙОЦУ НИ ВА МАСАНИ РЁЯКУ ВО –
– КОТО ТО СУРУВА
ГЁКО ВО РЁЗЭН ГА ТАМЕНАРИ
ИЦУЦУ НИ ВА ДЖО ДО НО ТАМЭ НО ЮЭНИ
ИМА КОНО ДЖИКИ ВО УКУ.

Співає проводячий:
ДЖИТЕН КИДЖИН ШУ
ГОКИН СУДЖИ КЬЮ
СУДЖИ ХЭН ДЖИХО
ИШИ КИДЖИН КЁ
Поідняти миски на рівень обличчя:
ДЖОБУН САМБО ЧУБУН ШЬЁН
ГЕКЬЮ РОКУДО КАИДОКУ Ё
ИКУИ ДАН ИССАИ АКУ
НИКУИ ШУ ИССАИ ЗЭН
САНКУИ ДО ШО ШУ ДЖО
КАИГУ ДЖО БУТСУДО
Під конець їжі:
ГАШИ СЭН БАССУИ
НЁ ТЭН КАН РОМИ
СЭЁ КИ ДЖИНШУ
ШИЦУ РЁ ТОКУБО У МАН
ОНМА КУРА САИ СОВАКА.

ПОВНА ЛІНІЯ МАЙСТРІВ

DAI ON KYO SHU HONSHI
BIBHA SHIBUTSU DAIOSHO
SHIKI BUTSU DAIOSHO
BISHAFU BUTSU DAIOSHO
KURUSON BUTSU DAIOSHO
KUNAGONMUNI BUTSU DAIOSHO
KASHO BUTSU DAIOSHO
(дзвіночок)
SHAKYAMUNI BUTSU DAIOSHO
MAKA KASHO DAIOSHO
ANANDA DAIOSHO
SHONAWASHU DAIOSHO
UBAKI KUTA DAIOSHO
DAITAKA DAIOSHO
MISHAKA DAIOSHO
BASHUMITSU DAIOSHO
(дзвіночок)
BUTSU DANANDAI DAIOSHO
FUDAMITTA DAIOSHO
BARISHIBA DAIOSHO
FUNAYASHA DAIOSHO
ANABOTEI DAIOSHO
KABIMORA DAIOSHO
(дзвіночок)
NAGYA HARAJUNA DAIOSHO
KANADAIBA DAIOSHO
RAGORATA DAIOSHO
SOGYA NANDAI DAIOSHO
KAYASHATA DAIOSHO
KUMORATA DAIOSHO
SHAYATA DAIOSHO
BASHU BANZU DAIOSHO
MANURA DAIOSHO
KAKU ROKUNA DAIOSHO
SHISHIBODAI DAIOSHO
BASHASHITA DAIOSHO
FUNYOMIYA DAIOSHO
HANNYATARA DAIOSHO
(дзвіночок)
BODAI DARUMA DAIOSHO
TAISO EKA DAIOSHO
KANCHI SOSAN DAIOSHO
DAII DOSHIN DAIOSHO
DAIMAN KONIN DAIOSHO
(дзвіночок)
DAIKAN ENO DAIOSHO
SEIGEN GYOSHI DAIOSHO
(дзвіночок)
SEKITO KISEN DAIOSHO
(дзвіночок)
YAKUSAN IGEN DAIOSHO
UNGAN DONJO DAIOSHO
TOZAN RYOKAI DAIOSHO
UNGO DOYO DAIOSHO
DOAN DOSHI DAIOSHO
DOAN KANSHI DAIOSHO
RYOZAN ENKAN DAIOSHO
TAIYO KYOGEN DAIOSHO
TOSHI GISEI DAIOSHO
FUYO DOKAI DAIOSHO
TANKA SHIJUN DAIOSHO
CHORO SEIRYO DAIOSHO
TENDO SOKAKU DAIOSHO
SETCHO CHIKAN DAIOSHO T
ENDO NYOJO DAIOSHO
(дзвіночок)
EIHEI DOGEN DAIOSHO
KOUN EJO DAIOSHO
TETTSU GIKAI DAIOSHO
(дзвіночок)
KEIZAN JOKIN DAIOSHO
(дзвіночок)
SHOMON KODO DAIOSHO
MOKUDO TAISEN
(дзвіночок)
(піднятися) DAIOSHO
NARABINI SENSHI SANDO KAISEN.
(дзвіночок)